sebas1519

57 tekstów – auto­rem jest se­bas1519.

Przy życiu trzy­ma mnie je­dynie strach przed śmiercią. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 grudnia 2014, 20:14

Szczęście wca­le nie jest mglis­tym marzeniem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 listopada 2013, 21:55

Weź...

A jeśli będziesz chciała już iść,
weź mnie za rękę
Ja pójdę za Tobą
choćbym już nig­dy nie miał zo­baczyć ich
was, nas, mnie.
Weź mnie za rękę,
zap­ro­wadź gdzie sa­ma chcesz
za­bierz ze sobą,
Tyl­ko nie zos­ta­wiaj sa­mego Tu.

Choćbym już nig­dy miał nie ot­worzyć oczu.
Choćbym już nig­dy nie poczuł na twarzy wiatru.

Weź mnie za rękę,
ale nie puszczaj już nigdy. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 kwietnia 2013, 23:55

Nieważne, co w życiu osiągnąłeś,
ani co osiągnęli inni.
Nieważne, że Ty masz więcej,
a in­ni mniej.
Ostatecznie,
i tak spoczniecie w tej sa­mej ziemi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 grudnia 2012, 06:44

Opowieść o człowieku

Kiedyś za tobą dum­nie tłumy szły,
Dziś po­zos­tały na głowie tyl­ko wszy.
Po­zos­tały wspom­nienia i cień tam­tych dni,
Gdy sie­dzisz i marzniesz – w oczach kręcą Ci się łzy.

Nieg­dyś cały świat u stóp ci stał,
Teraz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 8 listopada 2012, 21:24

Wola-niewola

Stra­ciłem Cię le­sie świerkowy
pachnący ta­jem­nicą i dzikością,

Stra­ciłem Cię stru­mieniu przejrzysty
chłodną wodą wol­ności przepełniony.

Stra­ciłem Was góry moje
wznoszące się dum­nie i spokojnie.

Stra­ciłem Was i zam­knięty jestem
od­dycham po­wiet­rzem be­tono­wego lasu,
wspi­nam się na mu­rowa­ne góry
i zanurzam [...] — czytaj całość

wiersz • 5 czerwca 2012, 17:25

Złość

I stoję w środ­ku miasta
i krzyczę
krzyczę wśród tłumu ludzi
lecz nikt nie słyszy me­go wrzasku.
Ciem­ne mias­to niesie mój głos
on się roznosi,
da­leko mu do delikatności,
a mnie roz­sadza w środku
dy­nami­tu lont się kończy.
Wy­buch się już zbliża
I ko­niec nastąpi.
nastąpi koniec.
Ale ja­kiż efektowny. 

wiersz • 30 maja 2012, 22:34

Przy­mie­rzam sie do te­go, by stać się człowiekiem. 

myśl • 3 maja 2012, 20:22

Pamięć

Jeszcze pa­miętam ich twarze,
choć tracą swe kształty,
ro­bią się bar­dziej sza­re,
ta­kie zamazane.
Jeszcze pa­miętam ich głosy,
choć dźwięk w uszach już moc­no zmieniony.
Zniek­ształcają się myśli - 
myśli i wspomnienia.
Pa­mięć zawodzi.
Chcę pa­miętać,
lecz to ta­kie ulotne.
Chcę pa­miętać co tak ważne jest,
wasze twarze
Uśmiechy,
zdarzenia.
Pa­miętam bar­dziej cienie.
Te­raźniej­szość uszła ra­zem z wami.
Przeszłość za­tar­ta w sta­rych fotografiach.
Tracę was,
każda se­kun­da oz­nacza niepamięć.
Każda se­kun­da oz­nacza zatarcie.

Pa­mięć za­wodzi mnie,
tracę Was.
Raz już straciłem
tracę i drugi.
Ostatni? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 maja 2012, 13:05

* * *

Wędrówka przez ziemie niczy­je,
choć każdy czu­je się ich panem.
Wędrówka przez ziemie ludzi,
ziemie przy­jaciół,
choć każdy z nich jest jak manekin,
jak marionetka...
sterowany.
Błędny wzrok oka­la zewsząd
przeszy­wając przerażeniem,
Wszys­tko ta­kie różne... a, 
ta­kie sa­me przecież.
Wśród [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 marca 2012, 21:31
sebas1519

Ulubione.

Zeszyty
  • best – Po­ruszyło

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sebas1519

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

30 grudnia 2014, 20:24Lydia sko­men­to­wał tek­st Przy życiu trzy­ma mnie [...]

30 grudnia 2014, 20:18nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Przy życiu trzy­ma mnie [...]

30 grudnia 2014, 20:14sebas1519 do­dał no­wy tek­st Przy życiu trzy­ma mnie [...]